Forskning, unge og uddannelse

Forskning, unge og uddannelse

© European Union, 2013

Forskning og innovation er afgørende for vores fremtid – både af hensyn til vores klima, livsvilkår og konkurrenceevne. Når det gælder forskning og innovation, er det nuværende EU-budget for uambitiøst, og med lande som Kina, Indien og Brasilien i hastig økonomisk vækst er det vigtigt, at Europa følger trop. Jeg vil arbejde for, at der på budgettet afsættes markant flere midler til forskning og innovation. Dette skal ske i et øget samarbejde med uddannelsesinstitutioner og private virksomheder.

Viden og uddannelse er grundsten for fremtidens europæere. Dette understøtter EU med uddannelsesprogrammet Erasmus+, der yder støtte til, at unge studerende kan tage hele eller dele af deres uddannelse i udlandet. Derved kan de i højere grad sammensætte uddannelsen efter eget ønske samt tilegne sig international erfaring, som er stadig mere efterspurgt i en globaliseret verden. Erasmus+ er et godt initiativ, fordi det i højere grad tilgodeser også studerende på erhvervsuddannelser. Jeg ønsker et større kendskab til programmet blandt unge, hvorfor der skal ydes flere ressourcer til oplysning og information om dets mange muligheder.

I Parlamentet vil jeg arbejde for en udbygning af en fælles europæisk database, der kan hjælpe med at oversætte uddannelser og fag med henblik på:

  • at gøre det lettere at få merit for fag ved skift til anden uddannelse eller andet uddannelsessted
  • at kunne sammensætte personlige uddannelsesforløb uden at skulle påbegynde en uddannelse helt fra bunden ved uddannelsesskift
  • at udbrede Europass – et værktøj, der giver overblik over kvalifikationer opnået gennem uddannelse og erhvervserfaring, som kan forstås overalt i Europa

Unge europæere skal hjælpes hen mod en mere stabil situation på arbejdsmarkedet, som skal nedbringe den stigende ungdomsarbejdsløshed. Dette skal blandt andet ske ved indførelse af sociale klausuler på EU-finansierede projekter, under hvilke der oprettes flere praktikpladser og studiejobs. Studerende skal sikres bedre mulighed for at kunne gennemføre deres uddannelse samt opnå tidlig relevant erhvervserfaring.

Skal vi sikre et fremtidigt videnssamfund i topklasse uden ungdomsarbejdsløshed, er øget satsning på uddannelse, forskning og innovation nødvendigt.