Styrket demokrati i vores Union

Styrket demokrati i vores Union

© European Union, 2013

Som tilhænger af EU og det europæiske projekt ønsker jeg bevægelse i en retning mod øget indflydelse til borgerne. Derfor skal Det Europæiske Borgerinitiativ udbredes gennem øget synlighed og kommunikation til borgerne om dets muligheder.

Europa-Parlamentet er EU’s eneste institution med direkte folkevalgte og skal derfor have styrket sine beføjelser. Jeg vil have mere indflydelse til Parlamentet på områder som rets-, forsvars- og udenrigspolitikken samt budgettet. Parlamentet er borgernes stemme i EU.

Ifølge populister vil Danmark få gavn af en dansk EU-udmeldelse. Dette er helt forkert og vil modsat betyde NUL indflydelse for Danmark på udviklingen i Europa. Men for at vi som borgere skal støtte op om projektet, skal EU’s demokratiske legitimitet synliggøres og forbedres. Dette skal ske gennem bedre dialog mellem politikere og borgere for at sikre større forståelse for særligt Parlamentets arbejde.

Politiske tiltag og beslutningsprocesserne skal være mere gennemskuelige. Dette betyder blandt andet en forenkling af EU’s digitale databaser over lovgivning samt mere letlæselige og lettilgængelige informationskilder – både for almindelige borgere og journalister.

Som mange andre danskere betragter jeg Parlamentets flyttecirkus mellem Bruxelles og Strasbourg som en absurditet. Dette skal stoppe gennem en traktatændring, og her skal Parlamentet endegyldigt placeres alene i Bruxelles. Fransk nationalfølelse er spild af borgernes penge.