Europæisk udsyn og globalt samarbejde

Europæisk udsyn og globalt samarbejde

© European Union, 2013

EU skal være en aktiv aktør på den globale scene. Derfor skal vi uden for EU hjælpe med at skabe fred og demokrati, kæmpe for grundlæggende rettigheder og bekæmpe fattigdom.

EU bør yde mere i ulandsstøtte. Her skal der både ske en forøgelse af den multilaterale bistand på EU’s budget samt findes fælles fodslag om større ydelser fra de enkelte medlemslande. I dag udgør den samlede bistand kun 0,54% af landenes bruttonationalindkomst. Selvom EU er verdens største bistandsyder og i dag har en målsætning om at få den samlede støtte til at udgøre 0,70% af den samlede bruttonationalindkomst, bør målet i stedet være 1,00%.

Betingelsen for mere velstand i verden og en håndsrækning til ulandene er en mere fri og fair verdenshandel. Derfor skal EU arbejde for at etablere og udvide frihandelsaftaler med centrale handelspartnere som fx USA, Japan og Sydkorea.

EU skal afskaffe eksportstøtte, produktionsstøtte og tekniske handelshindringer uden at gå på kompromis med miljø- og sundhedskrav til importvarer. Frihandelsområder gavner alle parter.

Jeg ønsker et EU, som arbejder mere sammen på forsvarsområdet. EU’s medlemslande skal i højere grad lave samkøb ved investering i forsvarsudstyr. Man skal altså købe strategisk ind efter, at landene indgår i en fælles indsats, når de gennemfører internationale operationer.