En anstændig asyl- og immigrationspolitik

En anstændig asyl- og immigrationspolitik

© European Union, 2013

Jeg ser det som en grundlæggende forpligtelse, at vi i EU hjælper mennesker i nød og giver asyl til folk under forfølgelse. Vores behandling af asylansøgere skal være human og retfærdig. I dag har et fælles asylsystem til hensigt, at ansøgere kun skal søge asyl for hele EU i ankomstlandet. Systemet har imidlertid store huller, fordi EU-landene ikke stiller ens betingelser for asyl. Fx opnår man i Grækenland ikke asyl ved forfølgelse på grund af seksualitet. Et andet problem ligger i den store forskel på forholdene, som asylansøgere lever under, mens deres sag behandles. Et tredje problem er, at EU’s grænselande modtager langt størstedelen af ansøgerne uden at kunne bære den økonomiske opgave med sagsbehandling og bevogtning af de ydre grænser. Jeg mener derfor:

  • at kriterierne for asyl skal være ens i hele EU med udgangspunkt i Charteret om Grundlæggende Rettigheder. Dette skal alle medlemslande overholde.
  • at der bør stilles en række minimumskrav til ansøgeres fysiske og psykiske rammer under sagsbehandlingen.
  • at vi skal være økonomisk solidariske med de lande, som grundet deres geografiske placering modtager langt flest asylansøgere.
  • at asylvæsenet på lang sigt gøres fælles ved finansiering via EU’s budget og at der oprettes modtagerposter ved EU’s ydre grænser.

Takket være Schengen-samarbejdet har vi i EU kun behov for at bevogte vores ydre grænser. Jeg mener, at det fælles grænsepoliti FRONTEX skal have flere ressourcer, så det bliver i stand til alene at kunne klare bevogtningen af EU’s ydre grænser.

Med flere fælles løsninger, samarbejde og solidaritet på asylområdet vil vi kunne give mennesker i nød en langt bedre og mere retfærdig behandling.