En ung radikal stemme i Europa-Parlamentet

 

 

Vækst med fokus på fremtiden

Europas vej mod øget vækst og beskæftigelse skal ske gennem massive investeringer i infrastruktur. Europa skal bindes bedre sammen, blive grønnere og mere konkurrencedygtigt på lang sigt, blandt andet gennem fælles europæisk intelligent el-net, vej- og jernbanenet samt flyrum. Læs mere …

Forskning, unge og uddannelse

Ungdomsarbejdsløsheden er et alvorligt problem, som skal løses. Både nu og i fremtiden betyder uddannelse, forskning og innovation alt for opkvalificering og jobskabelse i et konkurrencedygtigt Europa. Fokus på mobilitet, uddannelse og erhvervskompetence blandt fremtidens europæere er afgørende. Læs mere …

Grønne og selvbærende landbrug

EU’s landbrugsstøtte skal afskaffes over næste budgetperiode i 2021-2027. Vi skal forske i fremtidens landbrug. I budgetperioden skal EU investere i mere økonomisk selvbærende landbrug og i en mere klima- og miljøvenlig fødevareproduktion. Læs mere …